Biyogaz

Ahır hayvanlarının gübresi kullanılması sonucunda; hidroliz, asit oluşturma ve metan oluşumu aşamaları uygulanarak gaz üretiminin gerçekleştirilmesi, biyogaz olarak ifade edilmektedir. Biyolojik gaz kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır. Biyogaz nedir? sorusuna bu şekilde cevap verilebilir.

Biyogaz üretimi sürecinin ilk aşaması, atığın mikroorganizmaların salgıladığı enzimler aracılığıyla çözünür hale getirilmesidir. Bu süreçte, polisakkaritler monosakkaritlere, proteinler peptidlere ve aminoasitlere dönüşür. İkinci aşamada, asit oluşturucu bakteriler devreye girer ve bu maddeleri küçük yapıdaki bileşenlere, örneğin asetik asit, dönüştürürler. Ancak, asit oluşumu üretim sırasında pH seviyesinin düşmesine neden olabilir ve bu durum, metan oluşumunu sağlayacak bakteriler üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

Biyogaz üretimi sürecinin son aşamasında ise, metan oluşturucu bakteriler bu bileşenleri biyogaza dönüştürerek süreci tamamlarlar. Genel anlamda baktığımızda ise  biyogaz oluşumu mikrobiyolojik etmenlerle gerçekleşmektedir. Doğal olarak bu mikrobiyolojik organizmaların etkilenebileceği her türlü koşul, biyogaz üretimini de doğrudan ya da dolaylı yönden etkileyebilir.

Biyogaz Ekipmanları

Ahır hayvanlarının gübresinin çeşitli aşamalardan geçirilerek kullanılabilir gaz haline dönüştürülmesi işlemine biyogaz adı verilmektedir. Biyogaz sürecinde size kolaylık sağlayacak, hayvan gübresini kullanma konusunda avantaj sağlayacak Biyogaz ekipmanları, makineleri ve özellikleri aşağıda sıralanmıştır. Tüm bu makinelere LİA Makine ayrıcalığı ile ulaşabilirsiniz.

Dalgıç Gübre Karıştırıcı

Farklı kapasitelerdeki gübre çukurları ve farklı basma mesafeleriniz için LİA Makine tarafından üretilen dalgıç gübre karıştırıcısı ile karıştırılarak homojen hale getirilmiş gübre, gübre pompası yardımıyla daha rahat şekilde ve çok daha uzağa pompalanabilecektir.

Dalgıç Gübre Pompası

Bir çiftlikteki en zor görevi üstlenen aletler dalgıç gübre pompalarıdır. LİA Makine sağlam malzemeleri ile birlikte en zor koşullara dayanıklı dalgıç gübre pompası ve yedek parçalarıyla uzun yıllar sizin hizmetinizdedir. Böylece sıvı haldeki gübreleri nakledebilirsiniz.

Gübre Seperatörü

Lia Makine gübre seperatörleri, hayvan gübresinde olduğu gibi yapısında lif olan ve çamur kıvamındaki malzemeyi katı ve sıvı olarak ayırmak için tasarlanmıştır. Katı ve sıvı gübrenin ayrılmasında çok büyük etkiye sahip olan gübre seperatörü, LİA Makine güvencesi ile üretilmektedir.

Gübre Kurutma Tamburu

LİA Makine Gübre Kurutma tamburları, aerobik fermantasyon (yanma) sürecini önemli ölçüde hızlandıran son teknoloji ürünü bir inovasyondur. Fermantasyon işlemi için, sisteme dışarıdan herhangi bir sıcaklık verilmemektedir. Ekzotermik aerobik fermantasyonun sonucu olarak, organik katının ısısı +70°C dereceye kadar çıkar ve böylece Avrupa Birliği hijyenizasyon şartlarına uygunluk sağlanmış olur.

ArabicEnglishGermanTurkish